Tilgjengelig nå

Tormod er tilgjengelig for oppdrag. Ta gjerne kontakt.

Verdensposten

Satire og humor med hovedvekt på Larvik og Vestfold finner du i Verdensposten.

Soundcloud

Hør mine lydfiler på Soundcloud. Hør også innslag på VPs sider.